Příkaz Select...Case

V závislosti na hodnotě výrazu definuje jeden nebo více bloků příkazů.

Syntaxe:

Select Case podmínka Case výraz Blok příkazů [Case podmínka2 Blok příkazů][Case Else] Blok příkazů End Select

Parametry:

Podmínka: Jakýkoliv výraz, podle kterého se určí spuštění bloků příkazů u klauzulí Case.

Výraz: Jakýkoliv výraz, který je kompatibilní s typem podmínky. Pokud výraz odpovídá podmínce, spustí se následující blok příkazů.

Příklad:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Čísla od 1 do 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Čísla od 6 do 8"

    Case 8 To 10

      Print "Větší než 8"

    Case Else

      Print "Mimo rozsah 1 až 10"

  End Select

End Sub