Celá čísla

Následující funkce zaokrouhlují hodnoty na celá čísla.

Funkce Fix

Vrátí celočíselnou hodnotu číselného výrazu, z něhož odstraní zlomkovou část.

Funkce Int

Vrátí celočíselnou část čísla.