Číselné funkce

Následující číselné funkce provádějí výpočty. Matematické a logické operátory jsou popsány v samostatné části. Funkce se od operátorů liší tím, že funkci předáváte parametry a vrací výsledek, zatímco operátory vrací výsledek spojením dvou číselných výrazů.

Trigonometrické funkce

LibreOffice Basic podporuje následující trigonometrické funkce.

Exponenciální a logaritmické funkce

LibreOffice Basic podporuje následující exponenciální a logaritmické funkce.

Generování náhodných čísel

Následující příkazy a funkce generují náhodná čísla.

Výpočet druhé odmocniny

Pro výpočet druhých odmocnin použijte tuto funkci.

Celá čísla

Následující funkce zaokrouhlují hodnoty na celá čísla.

Absolutní hodnoty

Tato funkce vrací absolutní hodnoty.

Znaménka výrazů

Tato funkce vrací algebraické znaménko (signum) číselného výrazu.

Převádění čísel

Následující funkce převádí čísla z jednoho formátu do jiného.