Operátor Mod

Vrátí zbytek po dělení čísla.

Syntaxe:

Výsledek = Výraz1 MOD Výraz2

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

Výsledek: Číselná proměnná, do které se uloží výsledek operace.

Výraz1, Výraz2: Výrazy, které chcete použít jako vstup operace.

Příklad:

Sub ExampleMod

  Print 10 Mod 2.5 ' vrátí 0

  Print 10 / 2.5 ' vrátí 4

  Print 10 Mod 5 ' vrátí 0

  Print 10 / 5 ' vrátí 2

  Print 5 Mod 10 ' vrátí 5

  Print 5 / 10 ' vrátí 0.5

End Sub