Operátor "^"

Umocní číslo na zadanou mocninu.

Syntaxe:

Výsledek = Výraz ^ Exponent

Parametry:

Výsledek: Číselná proměnná, do které se uloží výsledek operace.

Výraz: Číselná hodnota, kterou chcete umocnit.

Exponent: Číselná hodnota, na kterou chcete umocnit výraz.

Příklad:

Sub Example

    Print ( 12.345 ^ 23 )

    Print Exp ( 23 * Log( 12.345 ) ) ' Umocnění pomocí logaritmu

End Sub