Operátor "/"

Vydělí jednu hodnotu druhou hodnotou.

Syntaxe:

Výsledek = Výraz1 / Výraz2

Parametry:

Výsledek: Číselná proměnná, do které se uloží výsledek operace.

Výraz1, Výraz2: Výrazy, které chcete použít jako vstup operace.

Příklad:

Sub ExampleDivision1

    Print 5 / 5

End Sub

 

Sub ExampleDivision2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 / iValue2

End Sub