Operátor Or

Provede logický součet dvou výrazů.

Syntaxe:

Výsledek = Výraz1 Or Výraz2

Parametry:

Výsledek: Číselná proměnná, do které se uloží výsledek operace.

Výraz1, Výraz2: Výrazy, které chcete použít jako vstup operace.

Logická disjunkce (OR) dvou booleovských výrazů vrátí True, je-li alespoň jeden z porovnávaných výrazů True.

Při porovnání po jednotlivých bitech bude ve výsledku nastaven bit, je-li odpovídající bit nastaven alespoň v jednom z výrazů.

Příklad:

Sub ExampleOr

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

  vOut = vA > vB Or vB > vC ' -1

  vOut = vB > vA Or vB > vC ' -1

  vOut = vA > vB Or vB > vD ' -1

  vOut = (vB > vD Or vB > vA) ' 0

  vOut = vB Or vA ' 10

End Sub