Operátor Not

Neguje výraz převrácením hodnot bitů.

Syntaxe:

Výsledek = Not Výraz

Parametry:

Výsledek: Číselná proměnná, do které se uloží výsledek operace.

Výraz: Výraz, který chcete znegovat.

Při negaci booleovského výrazu se hodnota True změní na False a hodnota False se změní na True.

Při bitové negaci dojde k inverzi všech jednotlivých bitů.

Příklad:

Sub ExampleNot

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

    vOut = Not vA ' Vrátí -11

    vOut = Not(vC > vD) ' Vrátí -1

    vOut = Not(vB > vA) ' Vrátí -1

    vOut = Not(vA > vB) ' Vrátí 0

End Sub