Operátor Eqv

Spočítá logickou ekvivalenci dvou výrazů.

Syntaxe:

Výsledek = Výraz1 Eqv Výraz2

Parametry:

Výsledek: Číselná proměnná, do které se uloží výsledek operace.

Výraz1, Výraz2: Výrazy, které chcete použít jako vstup operace.

Při ověřování ekvivalence mezi booleovskými výrazy je výsledek True pokud jsou buď oba výrazy True, nebo oba výrazy False.

Při bitovém porovnání nastaví operátor Eqv pouze odpovídající bit výsledku, pokud jsou bity nastaveny v obou výrazech nebo v žádném.

Příklad:

Sub ExampleEqv

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vOut = A > B Eqv B > C ' vrátí -1

  vOut = B > A Eqv B > C ' vrátí 0

  vOut = A > B Eqv B > D ' vrátí 0

  vOut = (B > D Eqv B > A) ' vrátí -1

  vOut = B Eqv A ' vrátí -3

End Sub