Operátor AND

Logické násobení dvou výrazů.

Syntaxe:

Výsledek = Výraz1 And Výraz2

Parametry:

Výsledek: Číselná proměnná, do které se uloží výsledek operace.

Výraz1, Výraz2: Výrazy, které chcete použít jako vstup operace.

Booleovské výrazy násobené pomocí AND vrací hodnotu True, pouze pokud jsou oba výrazy True:

True AND True vrací True; jiné kombinace vždy vrací False.

Použitím operátoru AND lze také provést porovnání stejně umístěných bitů ve dvou číselných výrazech.

Příklad:

Sub ExampleAnd

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vVarOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vVarOut = A > B And B > C ' vrátí -1

  vVarOut = B > A And B > C ' vrátí 0

  vVarOut = A > B And B > D ' vrátí 0

  vVarOut = (B > D And B > A) ' vrátí 0

  vVarOut = B And A ' vrátí 8 kvůli bitové kombinaci obou argumentů

End Sub