Funkce Timer

Vrátí hodnotu, která určuje, kolik sekund uběhlo od půlnoci.

Ikona poznámky

Nejprve musíte deklarovat proměnnou a přiřadit jí datový typ "Long", jinak bude vrácena hodnota typu Date.


Syntaxe:

Timer

Návratová hodnota:

Datum

Příklad:

Sub ExampleTimer

Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long

  lSec = Timer

  MsgBox lSec,0,"Počet sekund od půlnoci"

  lMin = lSec / 60

  lSec = lSec Mod 60

  lHour = lMin / 60

  lMin = lMin Mod 60

  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"Právě je"

End Sub