Příkaz Time

Tato funkce vrátí aktuální systémový čas jako řetězec ve formátu "HH:MM:SS".

Syntaxe:

Time

Parametry:

Text: Řetězec udávající nový čas ve formátu "HH:MM:SS".

Příklad:

Sub ExampleTime

    MsgBox Time,0,"Aktuální čas je"

End Sub