Příkaz Date

Vrací aktuální systémové datum jako řetězec nebo nastaví datum. Formát data závisí na místním nastavení systému.

Syntaxe:

Date ; Date = Text typu String

Parametry:

Text: Vyžadován pouze pro nastavení data. V takovém případě musí jeho obsah odpovídat formátu data definovanému místním nastavením systému.

Příklad:

Sub ExampleDate

    MsgBox "Aktuální datum je " & Date

End Sub