Systémové datum a čas

Následující funkce a příkazy nastavují nebo vrací systémové datum a čas.

Příkaz Date

Vrací aktuální systémové datum jako řetězec nebo nastaví datum. Formát data závisí na místním nastavení systému.

Funkce Now

Vrátí aktuální systémové datum a čas jako hodnotu typu Date.

Příkaz Time

Tato funkce vrátí aktuální systémový čas jako řetězec ve formátu "HH:MM:SS".

Funkce Timer

Vrátí hodnotu, která určuje, kolik sekund uběhlo od půlnoci.