Funkce CDateFromUnoDate

Převede strukturu UNO com.sun.star.util.Date na hodnotu Date.

Syntaxe:

CDateFromUnoDate(aDate)

Návratová hodnota:

Datum

Parametry:

aDate: převáděné datum

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleCDateFromUnoDate

    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDatabaseRow.getDate(3)))

    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDateControl.Date))

End Sub