Funkce DateValue

Vrací datovou hodnotu zadaného datového řetězce. Datový řetězec je kompletní datum. Toto číslo je také možné použít pro zjištění rozdílu mezi dvěma daty.

Syntaxe:

DateValue [(date)]

Návratová hodnota:

Datum

Parametry:

Date: Řetězec obsahující datum, jehož číselnou hodnotu chcete vypočítat. Na rozdíl od funkce DateSerial, která prochází roky, měsíce a dny jako samostatné číselné hodnoty, funkce DateValue vyžaduje, aby řetězec data odpovídal buď některé z masek pro rozpoznání data definovaných pro dané národní prostředí (viz Nástroje - Možnosti - Jazykové nastavení - Jazyky), nebo ve formátu ISO (prozatím je možné použít pouze formát ISO se spojovníky, např. "2012-12-31").

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleDateValue

    MsgBox DateValue("12/02/2011")

End Sub