Funkce DateSerial

Vrátí hodnotu Date pro určený rok, měsíc, nebo den.

Syntaxe:

DateSerial (year, month, day)

Návratová hodnota:

Datum

Parametry:

Year: Číselná hodnota určující rok. Všechny hodnoty mezi 0 a 99 se interpretují jako roky 1900-1999. Pro roky mimo tento rozsah musíte použít čtyři číslice.

Month: Číselná hodnota určující měsíc v určeném roce. Povolený rozsah je 1-12.

Den: Číselná hodnota určující den určeného měsíce. Povolený rozsah je 1-31. Pokud zadáte neexistující číslo dne pro měsíc kratší než 31 dní, není vrácena žádná chyba.

Funkce DateSerial vrací počet dní mezi 30. prosincem 1899 a určeným datem. Pomocí této funkce je možné vypočítat rozdíl mezi dvěma daty.

Funkce DateSerial vrací typ Variant s VarType 7 (Date). Interně se tato hodnota ukládá jako Double, takže je-li zadáno datum 1.1.1900, vrátí hodnotu 2. Záporné hodnoty odpovídají datům před 30. prosincem 1899 (není zahrnut).

Pokud definované datum leží mimo povolený rozsah, LibreOffice Basic zobrazí chybovou zprávu.

Zatímco ve funkci DateValue zadáváte řetězec obsahující datum, funkce DateSerial zpracovává každý parametr (rok, měsíc, den) jako samostatný číselný výraz.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleDateSerial

Dim lDate As Long

Dim sDate As String

    lDate = DateSerial(1964, 4, 9)

    sDate = DateSerial(1964, 4, 9)

    MsgBox lDate ' vrátí 23476

    MsgBox sDate ' vrátí 04/09/1964

End Sub