Příkaz Name

Přejmenuje stávající soubor nebo adresář.

Syntaxe:

Name OldName As String As NewName As String

Parametry:

OldName, NewName: Řetězce určující název souboru, včetně cesty. Také je možné použít URL notaci.

Příklad:

Sub ExampleReName

On Error GoTo Error

FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"

Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"

End

Error:

If err = 58 Then

    MsgBox "Soubor již existuje"

End If

End

End Sub