Příkaz MkDir

Vytvoří na datovém médiu nový adresář.

Syntaxe:

MkDir Text As String

Parametry:

Text: Řetězec určující název a cestu nového adresáře. Také je možné použít URL notaci.

Pokud není určena cesta, adresář se vytvoří v aktuálním adresáři.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

76 Cesta nenalezena

Příklad:

Sub ExampleFileIO

' Příklad funkcí pro správu souborů

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

Const sSubDir1 as String ="Test"

Const sFile2 as String = "Kopie.tmp"

Const sFile3 as String = "Prejmenovany.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  If Dir(sSubDir1,16)="" then ' Existuje adresář?

    MkDir sSubDir1

    MsgBox sFile,0,"Vytvořit adresář"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Aktuální adresář"

  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Čas vytvoření"

  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Délka souboru"

  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Atributy souboru"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  ' Přejmenování ve stejném adresáři

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr( sFile, 0 ) 'Smaže všechny atributy

  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Nové atributy souboru"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

' Převede systémovou cestu na URL

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  ' the colon with DOS

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function