Funkce FileAttr

Vrátí přístupový režim souboru nebo přístupové číslo k souboru, který byl otevřen příkazem Open. Přístupové číslo závisí na operačním systému (OSH = ukazatel operačního systému).

Ikona poznámky

Pokud používáte 32bitový operační systém, není možné pomocí funkce FileAttr určit přístupové číslo souboru.


Viz též: Open

Syntaxe:

FileAttr (FileNumber As Integer, Attribute As Integer)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

FileNumber: Číslo souboru, který byl otevřen příkazem Open.

Attribute: Celočíselný výraz určující, jaký druh informací chcete vrátit. Máte k dispozici tyto možnosti:

1: Funkce FileAttr označuje režim přístupu k souboru.

2: Funkce FileAttr vrátí přístupové číslo operačního systému.

Pokud u druhého parametru použijete hodnotu 1, použijí se následující návratové hodnoty:

1 - INPUT (soubor otevřen pro vstup)

2 - OUTPUT (soubor otevřen pro výstup)

4 - RANDOM (soubor otevřen pro náhodný přístup)

8 - APPEND (soubor otevřen pro připojení)

32 - BINARY (soubor otevřen v binárním režimu)

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

52 Neplatný název nebo číslo souboru

Příklad:

Sub ExampleFileAttr

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Toto je řádek textu"

  MsgBox FileAttr(#iNumber, 1 ),0,"Access mode"

  MsgBox FileAttr(#iNumber, 2 ),0,"File attribute"

  Close #iNumber

End Sub