Příkaz ChDir

Změní aktuální adresář nebo jednotku.

Ikona upozornění

Tento příkaz momentálně nefunguje podle dokumentace. Více informací najdete v popisu této chyby.


Syntaxe:

ChDir Text As String

Parametry:

Text: Řetězcový výraz, který určuje cestu nebo jednotku.

Ikona poznámky

Chcete-li změnit pouze aktuální jednotku, zadejte písmeno jednotky a dvojtečku.


Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

76 Cesta nenalezena

Příklad:

Sub ExampleChDir

Dim sDir1 As String , sDir2 As String

  sDir1 = "c:\Test"

  sDir2 = "d:\Private"

  ChDir( sDir1 )

  MsgBox CurDir

  ChDir( sDir2 )

  MsgBox CurDir

End Sub