Funkce Seek

Vrátí pozici pro příští zápis nebo čtení v souboru, který byl otevřen příkazem Open.

U souborů s náhodným přístupem vrátí funkce Seek číslo dalšího záznamu, který se má načíst.

U všech ostatních souborů tato funkce vrátí umístění bajtu, ve kterém má dojít k další operaci.

Viz též: Open, Seek.

Syntaxe:

Seek (FileNumber)

Návratová hodnota:

Typu Long

Parametry:

FileNumber: Celočíselný výraz určující číslo otevřeného souboru.