Funkce Lof

Vrátí velikost otevřeného souboru v bajtech.

Syntaxe:

Lof (FileNumber)

Návratová hodnota:

Typu Long

Parametry:

FileNumber: Celočíselný výraz určující číslo otevřeného souboru.

Ikona tipu

Chcete-li zjistit velikost souboru, který není otevřen, použijte funkci FileLen.


Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

52 Neplatný název nebo číslo souboru

Příklad:

Sub ExampleRandomAccess

Dim iNumber As Integer

Dim sText As Variant REM Musí být variant

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Random As #iNumber Len=32

  Seek #iNumber,1 REM Pozice na začátku

  Put #iNumber,, "Toto je první řádka textu" REM Zaplnit textem

  Put #iNumber,, "Toto je druhá řádka textu"

  Put #iNumber,, "Toto je třetí řádka textu"

  Seek #iNumber,2

  Get #iNumber,,sText

  Print sText

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Random As #iNumber Len=32

  Get #iNumber,2,sText

  Put #iNumber,,"Toto je nová řádka textu"

  Get #iNumber,1,sText

  Get #iNumber,2,sText

  Put #iNumber,20,"Toto je text v záznamu 20"

  Print Lof(#iNumber)

  Close #iNumber

End Sub