Funkce Eof

Zjišťuje, zda ukazatel souboru dosáhl konce souboru.

Syntaxe:

Eof (intexpression As Integer)

Návratová hodnota:

Bool

Parametry:

Intexpression: Celočíselný výraz určující číslo otevřeného souboru.

Pomocí EOF zabráníte chybám, při kterých se pokusíte získat data za koncem souboru. Když použijete příkaz Input nebo Get k načtení ze souboru, ukazatel se posune o počet načtených bajtů. Když dosáhne konce souboru, EOF vrátí hodnotu "True" (-1).

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

52 Neplatný název nebo číslo souboru

Příklad:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

Dim sMsg As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "First line of text"

  Print #iNumber, "Another line of text"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As iNumber

  While Not eof(iNumber)

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)

    End If

  Wend

  Close #iNumber

  MsgBox sMsg

End Sub