Příkaz Write

Zapíše data do sekvenčního souboru.

Syntaxe:

Write [#FileName], [Expressionlist]

Parametry:

JménoSouboru: Jakýkoliv číselný výraz, který obsahuje číslo souboru nastavené příkazem Open pro daný soubor.

Expressionlist: Proměnné nebo výrazy, které chcete vložit do souboru, oddělené čárkami.

Je-li vynechán seznam výrazů, příkaz Write připojí do souboru prázdný řádek.

Chcete-li do nového či existujícího souboru přidat výraz, soubor musí být otevřen v režimu Output nebo Append.

Zapisované řetězce se uzavřou uvozovkami a oddělí čárkami. Tyto oddělovače nemusíte do seznamu výrazů uvádět.

Každý příkaz Write vypíše jako poslední záznam symbol konce řádku.

Čísla s desetinným oddělovačem se převedou podle národního prostředí.

Příklad:

Sub ExampleWrite

Dim iCount As Integer

Dim sValue As String

  iCount = Freefile

  Open "C:\data.txt" For Output As iCount

  sValue = "Hamburg"

  Write #iCount,sValue,200

  sValue = "New York"

  Write #iCount,sValue,300

  sValue = "Miami"

  Write #iCount,sValue,450

  Close #iCount

End Sub