Příkaz Put

Zapíše záznam do relativního souboru nebo sekvenci bajtů do binárního souboru.

Viz též: Příkaz Get

Syntaxe:

Put [#] FileNumber As Integer, [position], Variable

Parametry:

FileNumber: Celočíselný výraz určující soubor, do kterého chcete zapisovat.

Position: Pro relativní soubory (přístup Random) určuje číslo záznamu, který chcete zapsat.

Pro binární soubory (přístup Binary) určuje pozici bajtu, kde má zápis začít.

Variable: Název proměnné, kterou chcete zapsat do souboru.

Poznámka pro relativní soubory: Pokud obsah této proměnné neodpovídá délce záznamu, která je určena v klauzuli Len příkazu Open, zaplní se mezera mezi koncem nově zapsaného záznamu a dalším záznamem existujícími daty ze souboru, do kterého zapisujete.

Poznámka pro binární soubory: Obsah proměnné se zapíše na určenou pozici a ukazatel souboru se přesune přímo za poslední bajt. Mezi záznamy nezůstává žádné místo.

Příklad:

Sub ExampleRandomAccess

Dim iNumber As Integer

Dim sText As Variant ' Musí být typu variant

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Random As #iNumber Len=32

  Seek #iNumber,1 ' Pozice pro začátek zápisu

  Put #iNumber,, "Toto je první řádka textu" ' Zaplnit řádku textem

  Put #iNumber,, "Toto je druhá řádka textu"

  Put #iNumber,, "Toto je třetí řádka textu"

  Seek #iNumber,2

  Get #iNumber,,sText

  Print sText

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Random As #iNumber Len=32

  Get #iNumber,2,sText

  Put #iNumber,,"Toto je nový text"

  Get #iNumber,1,sText

  Get #iNumber,2,sText

  Put #iNumber,20,"Toto je text v záznamu 20"

  Print Lof(#iNumber)

  Close #iNumber

End Sub