Příkaz Get

Načte do proměnné záznam z relativního souboru nebo sekvenci bajtů z binárního souboru.

Viz též: Příkaz PUT

Syntaxe:

Get [#] FileNumber As Integer, [Position], Variable

Parametry:

FileNumber: Celočíselný výraz určující číslo souboru.

Position: Pro soubory otevřené v režimu Random určuje číslo záznamu, který chcete načíst.

Pro soubory otevřené v režimu Binary určuje bajt v souboru, na kterém začne čtení.

Je-li Position vynecháno, použije se současná pozice nebo současný záznam v souboru.

Variable: Název proměnné, která bude přečtena. Kromě objektů je možné použít jakékoliv proměnné.

Příklad:

Sub ExampleRandomAccess

Dim iNumber As Integer

Dim sText As Variant ' Musí být variant

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Random As #iNumber Len=32

  Seek #iNumber,1 ' Přesun na začátek

  Put #iNumber,, "Toto je první řádka textu" ' Zaplnit řádku textem

  Put #iNumber,, "Toto je druhá řádka textu"

  Put #iNumber,, "Toto je třetí řádka textu"

  Seek #iNumber,2

  Get #iNumber,,sText

  Print sText

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Random As #iNumber Len=32

  Get #iNumber,2,sText

  Put #iNumber,,"Toto je nový text"

  Get #iNumber,1,sText

  Get #iNumber,2,sText

  Put #iNumber,20,"Toto je text v záznamu 20"

  Print Lof(#iNumber)

  Close #iNumber

End Sub