Funkce pro vstup/výstup do souborů

Příkaz Get

Načte do proměnné záznam z relativního souboru nebo sekvenci bajtů z binárního souboru.

Příkaz Input#

Načte data z otevřeného sekvenčního souboru.

Příkaz Line Input #

Načítá řetězce ze sekvenčního souboru do proměnné.

Příkaz Put

Zapíše záznam do relativního souboru nebo sekvenci bajtů do binárního souboru.

Příkaz Write

Zapíše data do sekvenčního souboru.

Funkce Loc

Vrátí aktuální umístění v otevřeném souboru.

Funkce Seek

Vrátí pozici pro příští zápis nebo čtení v souboru, který byl otevřen příkazem Open.

Funkce Eof

Zjišťuje, zda ukazatel souboru dosáhl konce souboru.

Funkce Lof

Vrátí velikost otevřeného souboru v bajtech.