Funkce pro práci s barvami

Tato část popisuje funkce používané k určení barev.

Funkce Blue

Vrací hodnotu modré složky pro zadaný kód barvy.

Funkce Green

Vrací hodnotu zelené složky pro zadaný kód barvy.

Funkce Red

Vrací hodnotu červené složky pro zadaný kód barvy.

Funkce QBColor

Vrátí RGB kód barvy pro barvu zadanou hodnotou ze starších systémů MS-DOS.

Funkce RGB

Vrací celočíselnou hodnotu barvy sestávající z modré, červené a zelené složky.