Funkce pro zobrazování

Tato část popisuje funkce používané pro výstup informací na obrazovku.

Příkaz MsgBox

Zobrazí dialogové okno obsahující zprávu.

Funkce MsgBox

Zobrazí dialogové okno obsahující zprávu a vrátí hodnotu.

Příkaz Print

Vypíše zadané řetězce nebo číselné výrazy v dialogovém okně nebo do souboru.