The Depot Library

Pro přístup k tomuto příkazu...

Open Tools - Macros - LibreOffice Basic - Edit and select LibreOffice Macros container.


Ikona poznámky

This library must be loaded before execution. Place the following statement before the first macro in your module:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Depot")


Ikona upozornění

Na této stránce nápovědy je ještě potřeba zapracovat, aby byla úplná a přesná. Připojte se k projektu LibreOffice a pomozte nám chybějící informace dopsat. Podívejte se na webové stránky o psaní nápovědy.