Zobrazení dialogového okna pomocí kódu programu

V okně LibreOffice BASIC s vytvořeným dialogovým oknem opusťte Editor dialogových oken klepnutím na kartu s názvem modulu, ke kterému je dialogové okno přiřazeno. Karta s názvem modulu je na spodní straně okna.

Vytvořte rutinu Dialog1Show s následujícím kódem. V tomto příkladu bude název vytvořeného dialogového okna "Dialog1":

Sub Dialog1Show

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Bez použití funkce "LoadDialog" je možné kód vyvolat takto:

Sub Dialog1Show

  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")

  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )

  oDialog1.Execute()

End Sub

Pokud spustíte tento kód, zobrazí se dialogové okno "Dialog1". Zavřete jej pomocí tlačítka Zavřít (x) v jeho záhlaví.