Barra d'objectes OLE

La barra Objecte OLE apareix quan seleccioneu un objecte, i conté les funcions més importants per formatar i posicionar l'objecte.

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

Sense ajustament

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object. També podeu triar aquests paràmetres a la pestanya Ajusta.

Icona

Ajustament desactivat

Ajusta

Wraps text on all four sides of the border frame of the object. Aquesta icona correspon a l'opció Ajustament de la pàgina de la pestanya Ajusta.

Icona

Ajustament activat

Ajusta a la línia

Places the object in front of the text. Podeu aconseguir el mateix efecte a través de la pestanya Ajusta.

Icona

Ajusta a través de

Alinea a l'esquerra

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Icona

Esquerra

Centra horitzontalment

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Icona

Centrada

Alinea a la dreta

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Icona

Dreta

Alinea a la part superior

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Icona

Superior

Alinea al centre vertical

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Icona

Centrada

Alinea a la part inferior

Alinea verticalment la vora inferior dels objectes seleccionats. Si només heu seleccionat un objecte al Draw o a l'Impress, se n'alinea la vora inferior amb el marge inferior de la pàgina.

Icona

Inferior

Vores

Feu clic a la icona Vores per obrir la barra d'eines Vores, on podeu modificar la vora de l'àrea d'un full o d'un objecte.

Icona

Vores

Estil de la línia

Feu clic a aquesta icona per obrir la barra d'eines Estil de la línia on podeu modificar l'estil de la línia de la vora.

Icona

Estil de la línia

Color de la vora

Feu clic a la icona Color de la vora per obrir la barra d'eines Color de la vora, que us permet canviar el color de la vora d'un objecte.

Icona

Color de la línia (de la vora)

Propietats dels objectes

Obre un diàleg on podeu modificar les propietats de l'objecte seleccionat, per exemple, la mida i el nom.

Icona

Propietats de l'objecte

Porta al davant

Mou l'objecte seleccionat al principi de l'ordre d'apilament, de manera que quedi davant de la resta d'objectes.

Icona

Porta al davant

Envia al fons

Mou l'objecte seleccionat a darrere de l'ordre d'apilament, de manera que quedi darrere de la resta d'objectes.

Icona

Envia al fons

Canvia l'àncora

Permet commutar entre les opcions d'ancoratge.

Icona

Canvia l'àncora