Barra Pics i numeració

La barra Pics i numeració conté funcions per modificar l'estructura dels paràgrafs numerats: podeu canviar l'ordre dels paràgrafs i la definició de diversos nivells de paràgraf.

Numeració desactivada

Desactiva la numeració o els pics al paràgraf actual o als paràgrafs seleccionats.

Icona

Numeració desactivada

Mou el paràgraf seleccionat un nivell cap amunt en una jerarquia numerada o de pics.

Icona

Mou el paràgraf seleccionat un nivell cap avall en una jerarquia numerada o de pics.

Icona

Augmenta un nivell amb subpunts

Desplaça els paràgrafs amb subpunts un nivell de numeració cap amunt. Això només es pot veure quan el cursor es troba dins d'un text numerat o amb pics.

Icona

Augmenta un nivell amb subpunts

Disminueix un nivell amb subpunts

Desplaça els paràgrafs amb subpunts un nivell cap avall. Això només es pot veure quan el cursor es troba dins d'un text numerat o amb pics.

Icona

Disminueix un nivell amb subpunts

Insereix una entrada no numerada

Insereix un paràgraf sense numeració. La numeració que ja existeix no en resultarà afectada.

Icona

Insereix una entrada no numerada

Mou amunt

Positions the selected paragraph before the one above it.

Icona

Mou amunt

Mou avall

Positions the selected paragraph after the one below it.

Icona

Mou avall

Mou amunt amb subpunts

Mou un paràgraf amb subpunts a sobre del paràgraf anterior. Això només es pot veure quan el cursor està situat dins d'un text numerat o amb pics.

Icona

Mou amunt amb subpunts

Mou avall amb subpunts

Mou un paràgraf amb tots els subpunts a sota del paràgraf següent. Això només es pot veure quan el cursor està situat dins d'un text numerat o amb pics.

Icona

Mou avall amb subpunts

Reinicia la numeració

Reinicia la numeració del text. Això només es pot veure quan el cursor està situat dins d'un text numerat o amb pics.

Icona

Reinicia la numeració

Pics i numeració

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Icona

Pics activats/desactivats