Taula

Mostra ordres per a inserir, editar i suprimir una taula en un document de text.

Insereix una taula

Insereix una taula nova.

Insereix

Columnes

Insereix columnes.

Files

Insereix files.

Suprimeix

Taula

Suprimeix la taula actual.

Columnes

Suprimeix les columnes seleccionades.

Files

Suprimeix les files seleccionades.

Selecciona

Taula

Selecciona la taula actual.

Columna

Selecciona la columna actual.

Fila

Selecciona la fila actual.

Cel·la

Selecciona la cel·la actual.

Fusiona les cel·les

Combina el contingut de les cel·les de taula seleccionades en una única cel·la.

Separa les cel·les

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Fusiona la taula

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Divideix la taula

Divideix la taula actual en dues taules separades en la posició del cursor. També podeu accedir a aquesta ordre fent clic amb el botó dret en una cel·la de la taula.

Formatació automàtica de la taula

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Ajustament automàtic

Amplada de la columna

Obre un quadre de diàleg per canviar l'amplada d'una columna.

Amplada òptima de la columna

Ajusta automàticament l'amplada de la columna perquè coincideixi amb els continguts de les cel·les. Canviar l'amplada d'una columna no afecta l'amplada d'altres columnes de la taula. L'amplada de la taula no pot excedir l'amplada de la pàgina.

Distribueix les columnes uniformement

Ajusta l'amplada de les columnes seleccionades perquè coincideixi amb l'amplada de la columna més ampla de la selecció. L'amplada total de la taula no pot superar l'amplada de la pàgina.

Alçada de la fila

Obre un quadre de diàleg per canviar l'alçada d'una fila.

Alçada òptima de la fila

Ajusta automàticament les alçades de les files perquè coincideixin amb els continguts de les cel·les. Aquest és el paràmetre per defecte per a les taules noves.

Distribueix les files uniformement

Ajusta l'alçada de les files seleccionades perquè coincideixi amb l'alçada de la fila més alta de la selecció.

Parteix al final de pàgines

Permet un salt de pàgina en la línia actual.

Repeteix l'encapçalament de les files

Repeteix l'encapçalament en pàgines successives si la taula ocupa més d'una pàgina.

Converteix

Text a taula

Obre un diàleg on podeu convertir el text seleccionat en una taula.

Taula a text

Obre un diàleg per convertir la taula actual en text.

Ordena

Ordena els paràgrafs o les files de la taula seleccionats de forma alfabètica o numèrica. Podeu definir fins a tres claus d'ordenació, i també combinar claus d'ordenació numèriques i alfanumèriques.

Fórmula

Obre la barra de fórmules per introduir o editar una fórmula.

Format numèric

Obre un diàleg per indicar el format dels nombres d'una taula.

Propietats de la taula

Especifica les propietats de la taula seleccionada, per exemple, el nom, l'alineació, l'espaiat, l'amplada de la columna, els vores i el fons.