Format

Conté ordres per formatar l'estructura i els continguts del document.

Neteja el format directe

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

Caràcter

Modifica el tipus de lletra i la formatació de tipus de lletra dels caràcters seleccionats.

Paràgraf

Modifica el format del paràgraf actual, com ara el sagnat i l'alineació.

Numeració i pics

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Pàgina

Especifiqueu els estils de formatació i el format per a l'estil de pàgina actual, inclosos els marges de la pàgina, les capçaleres i els peus, així com el fons de la pàgina.

Canvia la caixa

Canvia les majúscules i minúscules dels caràcters de la selecció. Si el cursor es troba dins d'una paraula i no hi ha text seleccionat, el canvi s'aplica a tota la paraula.

Guia fonètica asiàtica

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

Només es pot accedir a aquestes ordres després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a - Configuració de la llengua - Llengües.

Columnes

Especifica el nombre de columnes i el format de la columna per a un estil de pàgina, un marc o una secció.

Seccions

Canvia les propietats de les seccions definides al vostre document. Per a inserir una secció, seleccioneu el text o feu clic al document i trieu Insereix ▸ Secció.

Correcció automàtica

Formata automàticament el fitxer d'acord amb les opcions que heu establert a Eines - Opcions de correcció automàtica.

Ancora

Defineix les opcions d'ancoratge per a l'objecte seleccionat.

Ajusta

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Alineació (objectes)

Alinea els objectes seleccionats en relació amb els altres.

Alineació (objectes de text)

Definiu les opcions d'alineació de la selecció actual.

Organitza

Canvia l'ordre d'apilament per a l'objecte o els objectes seleccionats.

Inverteix

Permet invertir l'objecte seleccionat de manera horitzontal o vertical.

Agrupa

Els grups mantenen units els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure o formatar com si es tractessin d'un sol objecte.

Objecte

Obre un submenú per editar les propietats de l'objecte seleccionat.

Marc

Insereix un marc que es pot utilitzar per crear un format d'una o més columnes de text i objectes.

Imatge

Formata la mida, la posició i altres propietats de la imatge seleccionada.