Fitxer

Aquestes ordres s'apliquen al document actual, obren un document nou o tanquen l'aplicació.

Nou

Crea un document nou del LibreOffice.

Open

Opens a local or remote file, or imports one.

Obre en remot...

Obre un document ubicat en un servei de fitxers remots.

Documents recents

Enumera els últims fitxers que heu obert. Feu clic al nom d'un fitxer de la llista per obrir-lo.

Tanca

Tanca el document actual sense sortir del programa.

Auxiliars

Facilita la creació de cartes personals i de negocis, faxos, agendes, presentacions i altres.

Plantilles

Permet organitzar les plantilles i editar-les, i també desar el fitxer actual com a plantilla.

Torna a carregar

Reemplaça el document actual per l'última versió que s'ha desat.

Versions

Desa diverses versions del document actual al mateix fitxer i les organitza. També podeu obrir versions anteriors, suprimir-les i comparar-les.

Desa

Desa el document actual.

Save Remote...

Desa un document ubicat en un servei de fitxers remots.

Anomena i desa

Desa el document actual en una altra ubicació, o bé amb un nom de fitxer o un tipus de fitxer diferent.

Desa-ho tot

Desa tots els documents del LibreOffice modificats.

Desa una còpia

Desa una còpia del document actual amb un altre nom o ubicació.

Exporta

Desa el document actual amb un nom i un format diferents a la ubicació que indiqueu.

Export As...

Export the document in PDF or EPUB formats

Envia

Envia una còpia del document actual a diverses aplicacions.

Mostra la previsualització al navegador web

Crea una còpia temporal del document actual en format HTML, obre el navegador web per defecte del sistema i mostra el fitxer HTML en aquest navegador.

Previsualització d'impressió

Mostra una previsualització de la pàgina impresa o tanca la previsualització.

Imprimeix

Imprimeix el document actual, la selecció o les pàgines que indiqueu. També podeu definir les opcions d'impressió per al document actual. Pot ser que les opcions d'impressió variïn en funció de la impressora i del sistema operatiu que utilitzeu.

Printer Settings

Select the default printer for the current document.

Propietats del document

Mostra les propietats del fitxer actual, incloses les estadístiques com ara el recompte de paraules i la data de creació del fitxer.

Signatures digitals

Permet afegir signatures digitals als documents i suprimir les signatures existents. També podeu utilitzar aquest diàleg per visualitzar certificats.

Surt

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.