Barra d'eines de combinació de correu

The Mail Merge Toolbar contains commands for the final steps of the mail merge process.

Per a accedir a aquesta ordre...

Aneu al menú Visualitza ▸ Barres d'eines i seleccioneu Combinació de correu


Auxiliar de combinació de correu

Inicia l'auxiliar de Combinació de correu per crear cartes de formulari o enviar missatges de correu electrònic a molts destinataris.

(Número de destinatari)

Introduïu el número de registre de l'adreça del destinatari per a previsualitzar-ne el document de combinació de correu.

Utilitzeu els botons de navegació per a desplaçar-vos a través dels registres d'adreça.

Exclou el destinatari

Exclou el destinatari actual d'aquesta combinació de correu.

Edita els documents individuals

Crea un únic document amb salts de pàgina entre cada destinatari. Els noms i les adreces dels destinataris són al document i es poden personalitzar en funció de les vostres necessitats.

Save merged document

Save the mail merge output to file.

Print merged document

Prints the mail merge output for all or some recipients.

Send merged document as e-mail

Sends the mail merge output as e-mail messages to all or some recipients.