Tesaurus

Podeu utilitzar el tesaurus per cercar sinònims o termes relacionats.

  1. Feu clic a la paraula que vulgueu cercar o reemplaçar.

  2. Trieu Eines - Llengua - Tesaurus o premeu +F7.

  3. Feu clic en una entrada de la llista d'Alternatives per copiar el terme relacionat al quadre de text "Reemplaça per".

  4. Opcionalment, feu doble clic en una entrada per cercar termes relacionats amb l'entrada. Al teclat, també podeu prémer les tecles de fletxa amunt i avall per seleccionar una entrada. A continuació, premeu Retorn per reemplaçar-la o la barra espaiadora per cercar-la.

  5. Feu clic a Reemplaça.

Inicialment, el tesaurus utilitza la llengua de la paraula seleccionada al document, si hi ha una biblioteca de tesaurus instal·lada per a aquella llengua. La barra de títol del diàleg Tesaurus mostra la llengua que s'està utilitzant.

Icona de nota

To look up the word in a different language, click the Language button, and select one of the installed thesaurus languages. A thesaurus library may not be available for all installed languages. You can install languages with a thesaurus library from the Extensions web page.


Si hi ha una biblioteca de tesaurus instal·lada per a la llengua d'una paraula, es mostra el submenú Sinònims al menú contextual de la paraula. Seleccioneu qualsevol terme del submenú per reemplaçar la paraula.

Verificació ortogràfica i gramatical

Partició de mots

Tesaurus