Numeració i estils de numeració

Podeu numerar un paràgraf de manera manual o mitjançant un estil de paràgraf.

Per aplicar la numeració manual

To apply numbering manually, click in the paragraph, and then click the Numbering On/Off icon on the Formatting Bar.

Icona de nota

You cannot apply manual numbering to paragraphs that are listed under "Special Styles" in the Styles window.


També podeu utilitzar les ordres de la barra d'eines Pics i numeració per editar una llista numerada o amb pics. Per canviar el format dels pics o de la numeració, feu clic a la icona Pics i numeració.

Per aplicar numeració amb un estil de paràgraf

Els estils de paràgraf us permeten tenir més control sobre la numeració que apliqueu en un document. Quan canvieu el format de numeració de l'estil, tots els paràgrafs que utilitzin aquest estil s'actualitzaran de manera automàtica.

  1. Choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon.

  2. Feu clic amb el botó dret a l'estil de paràgraf que vulgueu numerar i trieu Modifica.

  3. Click the Outline & Numbering tab.

  4. En el quadre Estil de numeració, seleccioneu el tipus de numeració que vulgueu utilitzar.

  5. Feu clic a D'acord.

  6. Apliqueu l'estil als paràgrafs que vulgueu numerar.

Addició de pics

Addició de numeració

Desactivació de pics i numeració per a paràgrafs individuals

Combinació de llistes numerades

Utilització de llegendes

Definició d'intervals de nombres

Modificació de la numeració en una llista numerada

Creació de llistes numerades o amb pics en teclejar