Addició de numeració

Addició de numeració a una llista

  1. Seleccioneu el paràgraf o els paràgrafs que vulgueu numerar.

  2. Feu clic a la icona Numeració activada/desactivada Icona de la barra Formatació.

  3. Per canviar la formatació i la jerarquia d'una llista numerada, feu clic a la llista i obriu la barra d'eines Pics i numeració.

Icona de nota

Per suprimir la numeració, seleccioneu els paràgrafs numerats i feu clic a la icona Numeració activada/desactivada de la barra Formatació.


Formatació d'una llista numerada

Per canviar la formatació d'una llista numerada, feu clic a la llista i trieu Format - Pics i numeració.