Inserir, editar i enllaçar marcs de text

Un marc de text és un contenidor per a text i gràfics que podeu col·locar en qualsevol posició de la pàgina. També podeu utilitzar un marc per aplicar un format de columna al text.

Inserció d'un marc de text

  1. Seleccioneu el text que vulgueu incloure en el marc.

  2. Trieu Insereix - Marc i feu clic a D'acord.

Edició d'un marc de text

Ometre text de la impressió

Els marcs de text del Writer disposen d'un mode mitjançant el qual el text és visible a la pantalla però s'omet de la impressió.

  1. Seleccioneu el marc de text (apareixeran vuit anses).

  2. Choose Format - Frame and Object - Properties - Options.

  3. Desactiveu la casella de selecció Imprimeix de l'àrea Propietats i feu clic a D'acord.

Enllaç de marcs de text

Podeu enllaçar marcs de text del Writer perquè els seus continguts flueixin automàticament d'un marc a un altre.

  1. Feu clic a l'extrem d'un marc que vulgueu enllaçar. Apareixeran les anses de selecció en els extrems del marc.

  2. A la barra Marc, feu clic a la icona Enllaça els marcs Icona.

  3. Feu clic al marc amb el qual vulgueu enllaçar el marc anterior.

Només podeu enllaçar marcs si:

Quan seleccioneu un marc enllaçat es mostrarà una línia que connecta els marcs enllaçats.

Icona de nota

La característica de mida automàtica només estarà disponible per al darrer marc d'una cadena de marcs enllaçats.