Modificació de files i de columnes mitjançant el teclat

Quan inseriu o suprimiu cel·les, files o columnes d'una taula, les opcions de Comportament de les files/columnes determinen com quedaran afectats els elements propers. Així, només podreu inserir files i columnes noves en una taula amb dimensions de fila i columna fixes si l'espai ho permet.

Icona de nota

Tingueu en compte que aquestes propietats només són vàlides per als canvis en l'amplada de les columnes que es fan mitjançant el teclat. Si utilitzeu el ratolí, podreu realitzar tots els canvis en l'amplada de les columnes que vulgueu.


To set the Behavior of rows/columns options for tables in text documents, choose - LibreOffice Writer - Table. There are three display modes for tables:

Redimensionament de files i de columnes en una taula de text

Addició o supressió d'una fila o d'una columna d'una taula mitjançant el teclat

Fusió i divisió de cel·les