Redimensionament de files i de columnes en una taula de text

En una taula, podeu redimensionar l'amplada de les cel·les i les columnes, i canviar l'alçada de les files.

Icona

També podeu distribuir les files i les columnes de manera uniforme mitjançant les icones de la barra d'eines Optimitza, a la barra Taula.

Canviar l'amplada de columnes i cel·les

Per canviar l'amplada d'una columna

Realitzeu una de les accions següents:

Icona de nota

Podeu especificar el comportament de les tecles de cursor triant - LibreOffice Writer - Taula i seleccionant les opcions que vulgueu a l'àrea Maneig del teclat.


Per canviar l'amplada d'una cel·la

Manteniu premudes les tecles i, a continuació, premeu la tecla de fletxa esquerra o dreta.

Canviar l'alçada d'una fila

Per canviar l'alçada d'una fila, situeu el cursor en una cel·la de la fila, manteniu premuda la tecla i, a continuació, premeu la tecla de fletxa amunt o avall.

Redimensionament d'una taula sencera

Per canviar l'amplada i l'alçada d'una taula, realitzeu una de les accions següents:

Icona de consell

Per ajustar el text als costats de la taula i per col·locar dues taules l'una al costat de l'altra, abans heu d'inserir les taules dins d'un marc. Feu clic dins de la taula, premeu +A dues vegades per seleccionar tota la taula i a continuació trieu Insereix - Marc.


Icona de nota

Les taules de les pàgines en format HTML no ofereixen tot el ventall de propietats i d'ordres de les taules en format OpenDocument.


Modificació de files i de columnes mitjançant el teclat

Addició o supressió d'una fila o d'una columna d'una taula mitjançant el teclat

Fusió i divisió de cel·les

Utilització dels regles