Supressió de taules o dels continguts d'una taula

Podeu suprimir una taula d'un document o bé suprimir-ne els continguts.