Inserció de seccions

Podeu inserir seccions noves o enllaços a seccions d'altres documents en el document actual. Si inseriu una secció com a enllaç, el contingut d'aquest enllaç canviarà quan modifiqueu el document d'origen.

Per a inserir una secció nova

 1. Feu clic a la part del document on vulgueu inserir una secció nova, o bé seleccioneu el text que vulgueu convertir en secció.

  Si seleccioneu text que forma part d'un paràgraf, aquest text es convertirà automàticament en un paràgraf nou.

 2. Trieu Insereix - Secció.

 3. Introduïu un nom per a la secció al quadre Secció nova.

 4. Definiu les opcions per a la secció i feu clic a Insereix.

Per a inserir una secció com a enllaç

Abans de poder inserir una secció com a enllaç, heu de crear seccions en el document d'origen.

Quan obriu un document que conté seccions enllaçades, el LibreOffice us pregunta si voleu actualitzar els continguts de les seccions. Per actualitzar un enllaç de manera manual, trieu Eines - Actualitza - Enllaços.

També podeu inserir seccions enllaçades en documents HTML. Quan visualitzeu la pàgina en un navegador web, els continguts d'aquestes seccions correspondran als continguts que hi havia a les seccions la darrera vegada que es va desar el document HTML.

 1. Feu clic a la part del document on vulgueu inserir la secció enllaçada.

 2. Trieu Insereix - Secció.

 3. Introduïu un nom per a la secció al quadre Secció nova.

 4. Activeu la casella de selecció Enllaç a l'àrea Enllaç.

 5. Click the Browse button next to the File name box.

 6. Cerqueu el document que conté la secció a la qual voleu enllaçar i feu clic a Insereix.

 7. Seleccioneu la secció que vulgueu inserir al quadre Secció.

 8. Feu clic a Insereix.

Utilització de seccions

Edició de seccions