Inserció i supressió de salts de pàgina

Per a inserir un salt de pàgina manual

  1. Feu clic a la posició del document on vulgueu que comenci la pàgina nova.

  2. Premeu Ctrl+Retorn.

Per suprimir un salt de pàgina manual

  1. Feu clic al davant del primer caràcter de la pàgina que segueix el salt de pàgina manual.

  2. Premeu Retrocés.

Per suprimir un salt de pàgina manual anterior a una taula

  1. Feu clic amb el botó dret a la taula i trieu Taula.

  2. Feu clic a la pestanya Flux del text.

  3. Desactiveu la casella de selecció Salt.

Números de pàgina

Diàleg Insereix un salt