Modificació de la numeració en una llista numerada

Podeu suprimir la numeració d'un paràgraf d'una llista numerada o canviar el número d'inici d'una llista numerada.

Icona de consell

If you want numbered headings, use the Tools - Chapter Numbering menu command to assign a numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.


Per suprimir el número d'un paràgraf en una llista numerada

  1. Feu clic al davant del primer caràcter del paràgraf del qual vulgueu suprimir la numeració.

  2. Realitzeu una de les accions següents:

Per canviar el número inicial d'una llista numerada

  1. Feu clic a qualsevol posició de la llista numerada.

  2. Trieu Format - Pics i numeració i feu clic a la pestanya Opcions.

  3. Enter the number you want the list to start with in the Start at box.

  4. Feu clic a D'acord.

Numeració i estils de numeració

Addició de pics

Addició de numeració

Desactivació de pics i numeració per a paràgrafs individuals

Utilització de llegendes

Definició d'intervals de nombres

Wiki page about numbering paragraphs by styles