Combinació de llistes numerades

Podeu combinar llistes numerades en una sola llista numerada de manera consecutiva.

Per combinar llistes numerades consecutives

  1. Seleccioneu tots els paràgrafs de les llistes.

  2. A la barra Formatació, feu clic a la icona Numeració activada/desactivada dues vegades.

Per crear una llista numerada a partir de paràgrafs no consecutius

  1. Manteniu premuda la tecla Ctrl i arrossegueu una selecció fins al primer paràgraf numerat. Només heu de seleccionar un caràcter.

  2. Continueu mantenint premuda la tecla Ctrl i arrossegueu una selecció fins a cada paràgraf numerat de les llistes que vulgueu combinar.

  3. A la barra Formatació, feu clic a la icona Numeració activada/desactivada dues vegades.

Numeració i estils de numeració

Addició de pics

Addició de numeració

Desactivació de pics i numeració per a paràgrafs individuals

Utilització de llegendes

Definició d'intervals de nombres