Inserir gràfics de la Galeria arrossegant i deixant anar

Podeu arrossegar i deixar anar un objecte de la Galeria en un document de text, un full de càlcul, un dibuix o una presentació.

Per reemplaçar un objecte de la Galeria que hàgiu inserit en un document, manteniu premudes les tecles Maj+Ctrl i arrossegueu un altre objecte de la Galeria damunt de l'objecte.

Inserció de gràfics

Inserció d'un gràfic des d'un fitxer

Inserció d'una imatge escanejada

Inserció de gràfics des del LibreOffice Draw o el LibreOffice Impress

Inserció d'un diagrama del Calc en un document de text

Edició d'objectes gràfics